The Garden Hill 99 Trần Bình

Vị trí dự án: Số 99 Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng BID Việt Nam Tổng thầu: BIDcons.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900545500